Thông tin!

Máy Chủ Hoàng Kim

Alpha Test: 13h00 ngày 16/04/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 17/04/2024

Thông tin Server

 • Exp : 9999x
 • Tỉ lệ Drop : 30%
 • Phiên bản : Season 6.9 Classic
 • Giới Hạn Reset : 20 lần/ngày
 • Giới Hạn IP Online : 3 Tài Khoản / 1 PC
 • Antihack : Game Guard (Chống Hack Tối Đa)
 • Alpha Test : 13h00 ngày 16/04/2024
 • Open Beta : 13h00 ngày 17/04/2024
 • Có Xóa Tài Khoản Khi Open Beta

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /free str
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /free agi
 • Tẩy Điểm Máu: //free vit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /free ene
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Vào Party: /pt
 • Rửa Tội: /pkclear

Thông Tin Máy Chủ

 • Miễn Phí Khởi Tạo Tất Cả Các Nhân Vật Từ Đầu
 • Tạo NV Mới : 400LV 0 Reset / 5.000 Point / 1.000.000.000 Zen
 • Code Tân Thủ : /tanthu
 • Lệnh Nhiệm Vụ : /nhiemvu
 • Reset: /reset auto
 • Phím H: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím J: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím F9: Ẩn Hiện Người Chơi
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Thông Tin Cần Biết

Tính năng / Sự Kiện Thời Gian Sub / Thông tin
Linh Hồn Chiến Mã
Qụa Tinh
Mở Ngày Open Sub 1,2 Rơi Toàn Map
Sự Kiện Boss Ấn Phím H Mở Ngày Open Sub1
Ấn Phím H
Drop Lông Vũ
Huy Hiệu Hoàng Tộc
Mở Ngày Open Sub-1
Map Barracks
Drop Đá Nguyên Thủy Sau 3 Ngày Open Sub-1 , 2
Train tại: Kantru 4
Mở Tính Năng Cộng Hưởng Sau 3 Ngày Open Sub-1 , 2
Train Drop Ngọc Train tại: All các Map Sub-1,2

Alpha Test: 13h00 ngày 16/04/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 17/04/2024

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Boss Hoàng Kim Sub 1 Ấn Phím H để xem thời gian Sự Kiện Các Loại Box +1 2 3 4 5 Tại Lorencia.
Binh Đoàn Phù Thủy Sub 1 Ấn Phím H để xem thời gian Sự Kiện Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy. Tại Devias.
Rồng Đỏ Tấn Công Sub 1 01:45, 08:45, 13:45, 18:45 Lông Vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc Tại Noria.
Sự Kiện Mùa Hè Sub 2,3 09:40, 15:40 Các loại Ngọc Tại Atlans.
Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub 1 Ấn Phím H để xem thời gian Sự Kiện Các loại Ngọc Tại Atlans.
Ngoài Ra Còn Rất Nhiều Even Khác Sub 1 Ấn Phím H để xem thời gian Sự Kiện

Sự Kiện Đua TOP Alpha Test !

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/04/2024 ~ 23h00 ngày 16/04/2024

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Alpha Test
 • Không giới hạn số lần Reset trong thời gian Alpha Test
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số lần Reset cao nhất trong BXH Reset
 • Tất cả tài khoản Alpha Test sẽ được xóa khi Open
 • Hãy nhắn tin cho Fanpage để nhận thưởng nếu đạt TOP
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
200.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
100.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Sự kiện Đua TOP Open Beta!

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 17/04/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và nhanh nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Lưu ý: dựa trên BXH Reset trên Web quản lý tài khoản.
TOP Phần thưởng Ghi chú
300.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
200.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
100.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 19/04/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và nhanh nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Lưu ý: dựa trên BXH Reset trên Web quản lý tài khoản.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 2 Luck +13 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck +11 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck +9 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.


Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 21/04/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và nhanh nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 Vũ Khí Rồng +13 Luck 3 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
01 Vũ Khí Rồng +11 Luck 2 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
01 Vũ Khí Rồng +9 Luck 2 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 21/04/2024

Thông tin sự kiện
 • Khi bắt đầu time sự kiện Chỉ cần ai đat Lv Master cao nhất khi kết thúc sự kiện sẽ đc nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP.
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 Set Ring + Pen +11, 1 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
01 Set Ring + Pen +9, 1 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
01 Set Ring + Pen +0, 1 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 23/04/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Lever Tu Chân cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 WcoinC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
700.000 WcoinC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 WcoinC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 24/04/2024

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH điểm Pcpoin Săn Boss Cá Nhân
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP.

TOP Phần thưởng Ghi chú
+ 01 Set Cấp 7 1 Option Tùy Chọn +11
+ 50B 50S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Set Cấp 7 1 Option Tùy Chọn +9
+ 40B 40S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Set Cấp 7 1 Option Tùy Chọn +0
+ 30B 30S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/04/2024 ~ 23h59 ngày 01/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH điểm Pcpoin Săn Boss Của Tổng Cả Guil
 • Phần Thưởng Sẽ Trao Cho Chủ Guil Chia Cho AE Toàn GUIL
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Sói Hoàng Kim
+ 5.000.000 WcoinC
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
1 Sói Phòng Thủ
+ 3.000.000 WcoinC
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
1 Sói Phòng Thủ
+ 2.000.000 WcoinC
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.